Článek 1282

Unikátní faksimile jsou k vidění v Buquoyském sále Horního Hradu

Víte, jak vypadal Vyšehradský kodex, Strahovský evangeliář nebo Velislavova bible?

PLAKATK originálu se asi hned tak nedostanete, avšak věrné kopie nejen zmíněných, ale i dalších historických rukopisů budou od 16. 7. do 28. 8. k vidění v Buquoyském sále Horního Hradu (řečeném Hauenštejn, www.hornihrad.cz). V expozici Středověká kniha na dosah budou návštěvníci mít jedinečnou příležitost zhlédnout unikátní faksimile významných děl, které exkluzivně zapůjčila společnost Tempus Libri, spol. s r.o.

Výstava věrných kopií vzácných rukopisů proběhne od 16. července 2013 do 28. srpna 2013, vždy od 10 do 18 hodin. Návštěvníci se mohou opravdu přiblížit na dosah, jelikož exponáty nebudou uloženy za sklem, ale přímo na dosah návštěvníka.

K vidění bude například faksimile Strahovského evangeliáře zhotoveného podle více jak 1000 let starého originálu, nebo faksimile druhé úplně tištěné bible na území Čech - Bible Kutnohorské (inkunábule, 1489). Dále se můžete těšit na nejkompletnější sbírku právních textů z předhusitské doby – Kniha zemského, městského a jiného práva (okolo roku 1413), nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě Velislavova bible z období poloviny 14. století nebo nejstarší městskou knihu ve střední Evropě – Liber Vetustissimus z roku 1310, nebo dosud platnou právní listinu s nejstarší dochovanou podobou staro­pražského znaku – Polepšení znaku starého Města Pražského z roku 1475 a také Hodinky knížete Rohana – bohatě iluminovaný návod pro středověkého člověka, kterak se během dne a roku správně modlit. Významnou novinkou je právě před pár měsíci dokončena faksimile nejvzácnější knihy, kterou na našem území chováme – královského evangelistáře zhotoveného jako dar ke korunovaci prvního českého krále Vratislava, známého jako Vyšehradský kodex (okolo r. 1086).

K vidění dále budou tři ukázky faksimile španělského nakladatelství Liber Millenium – např. Kodex Navarrský z konce 12. století.

Zpět...

2009 - 2013 © TEMPUS LIBRI, NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, graphics by Dorland, webdesign by Fenomen