Článek 1281

Zalistujte si Vyšehradským kodexem - ve Výstavním sále galerie Klementinum

Víte, jak vypadal Vyšehradský kodex, Strahovský evangeliář nebo Velislavova bible? K originálu se asi hned tak nedostanete, avšak věrné kopie nejen zmíněných, ale i dalších historických rukopisů budou od 13. do 24. března k vidění ve Výstavním sále galerie Klementinum. V expozici Středověká kniha na dosah si budou návštěvníci moci faksimile významných děl sami prolistovat.

plakatVzácné rukopisy a staré tisky je vzhledem k jejich ochraně a údržbě nutné uchovávat ve vysoce kontrolovaném prostředí, veřejnost tudíž mnohdy nemá možnost poklady národního písemnictví spatřit. Dnes již existuje možnost zpřístupnit je prostřednictvím faksimilií, jejich výroba je však složitá i finančně náročná - náklad bývá tudíž značně omezen a málokdo s nimi přijde běžně do styku. Šanci nahlédnout do tajů starých knih nabídne výstava Středověká kniha na dosah, kterou připravila Národní knihovna ČR ve spolupráci se společností Tempus Libri zabývající se právě produkcí věrných kopií vzácných historických originálů. „Jedním z poslání Národní knihovny je národní dědictví nejen pečlivě uchovávat, ale rovněž jej zpřístupňovat veřejnosti. Výstava, která umožní běžnému čtenáři nejen se o historických originálech dozvědět víc, ale také si na vlastní kůži prolistovat jejich kopie, tento úkol ideálně naplňuje," vysvětlil generální ředitel Národní knihovny Tomáš Böhm.

Unikátní dvoutýdenní expozice věrných kopií vzácných, zejména českých, rukopisů a inkunábulí, doplněná i o originály starých tisků bude věrná svému názvu a skutečně návštěvníkům nabídne možnost knihu otevřít, listovat jí a zblízka dopodrobna prozkoumat detaily práce starých mistrů. Středověká kniha bude doslova na dosah. Významnou novinkou a hlavní „atrakcí" bude právě dokončené faksimile nejvzácnější knihy, kterou na našem území chováme - královského evangelistáře zhotoveného jako dar ke korunovaci prvního českého krále Vratislava, známého jako Vyšehradský kodex. Díky svému historickému významu a své mimořádně ikonografické výzdobě byl kodex v r. 2005 zařazen mezi národní kulturní památky ČR. Můžete se těšit i na další kopie více než tisíc let starých knih, mezi exponáty najdete: Strahovský evangeliář (okolo r. 860), nejkompletnější sbírky právních textů
z předhusitské doby - Kniha zemského, městského a jiného práva (okolo r. 1413), nejobsáhlejší obrazový rukopis ve středověké střední Evropě Velislavovu bibli (polovina 14. stol.), druhou tištěnou bibli na našem území - inkunábuli Bible kutnohorské (1489), nejstarší městské knihy ve střední Evropě - Liber vetustissimus (1310), dosud platnou právní listinu s nejstarší dochovanou podobou staropražského znaku - Polepšení znaku Starého Města pražského (1475), nebo tři ukázky faksimile španělského vydavatelství liber millenium (např. Kodex navarský z konce 12. století). Expozici doplní dvě originální díla z vlastnictví nakladatelství Tempus Libri a prezentace genealogického výzkumu s ukázkou finálního zpracování konečné badatelské zprávy a rodového stromu. „Faksimilace je velmi náročný proces, a to jak z pohledu časového, tak i z finančního, proto jsou k vydání vybírány opravdu výjimečné tituly. Každé z vystavených faksimile má svoje NEJ, a to zpravidla i několik. I proto bychom rádi, aby příchozí do návštěvní knihy u vstupu do Výstavního sálu sami popsali, která z vystavených knih na ně nejvíc zapůsobila nejvíce a proč," uvedl Tomáš Žilinčár, jednatel společnosti Tempus Libri.

V rámci doprovodného programu výstavy proběhne ve Výstavním sále galerie Klementinum dne 21. 3. 2013 v 17 hodin také přednáška, během níž se návštěvníci dozvědí, jak se vyrábí faksimile včetně detailů jejího zhotovování, popisu použitých technologií, náročného výběru materiálů a mnoha dalších zajímavých informací. Nakladatelství Tempus Libri u příležitosti expozice rovněž zcela výjimečně poskytne k prodeji odborné doprovodné publikace (dvojjazyčné), které rozebírají technické detaily každého faksimile, historický kontext a charakteristiku doby, kdy vznikal originální rukopis včetně popisu obsahu a rozboru rukopisu, i důvody jeho vzniku. Tyto publikace bývají pouze součástí faksimile a obvykle jsou samostatně neprodejné. Všechny vystavené faksimile je možné zakoupit prostřednictvím vydavatelství Tempus Libri nebo www.tempuslibri.cz

Výstavu Středověká kniha na dosah, kterou Národní knihovna ČR připravila společně se společností Tempus Libri, bude možné navštívit 13. 3. - 24. 3. 2013 ve Výstavním sále Galerie Klementinum každý den od 10.30 do 18.00 s výjimkou pondělí. Vstup zdarma. Přednáška Výroba faksimile, kterou v rámci doprovodného programu ve čtvrtek 21. 3. 2013 pronese Mgr. Tomáš Žilinčár ve Výstavním sále Galerie Kle-mentinum, proběhne v 17 hodin. Více na www.nkp.cz a www.tempuslibri.cz

Irena Maňáková
Národní knihovna ČR

 

Zpět...

2009 - 2013 © TEMPUS LIBRI, NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, graphics by Dorland, webdesign by Fenomen