Článek 1277

Dlouhodobá výstava knih v nově otevřené Literární kavárně

Literární kavárna v budově Právnické fakulty UK je jediným místem, kde je možné vidět faksimile Bible Kutnohorské a Knihy zemského, městského práva a dalších práv.

Literární kavárnaUmělecké knižní skvosty je možné nahlédnout, popř. zakoupit v Literární kavárně, která je pro vás nově otevřena od pondělí do pátku 9–18 hodin. Aktuálně jsou zde vystaveny tyto faksimile:

Kniha zemského práva, městského práva a dalších práv představuje na 268 stranách nejúplnější sbírku právních textů předhusitské doby psané ve staročeštině. Jedná se o unikátní rukopis, který vznikl pravděpodobně v letech 1413–1419.

Rukopis je ukázkou tehdejšího uměleckého stylu tzv. krásného slohu. Kniha má 268 číslovaných stran, na kterých je použitý červený, černý, modrý a žlutý atrament. Rukopis obsahuje bohatě zdobené zlacené iniciály. Na zdobení bylo použité 23 karátové plátkové zlato. Faksimile vyšlo v nákladu 199 kusů pro celý svět a její cena je 140 000 Kč.

Bible kutnohorská je druhou úplnou tištěnou biblí na území Čech v rozsahu 1224 stran a se zdobením 116 dřevorytů. Je psána ve staročeském spřežkovém jazyce. Jedná se o jednu z nejvzácnějších inkunábulí v české historii - pochází z roku 1489,  vytiskl ji  tiskař Martin z Tišnova (jedná se o prvotisk, inkunábuli).

Co fascinuje u Kutnohorské bible hned na začátku, je jednota knihy, soulad písma a malovaných iniciál, harmonie celkové kompozice a jednotlivých detailů. Faksimile přesně kopíruje nejen obsah, ale i řemeslné provedení a původní technologie (kování, ražba kůže, knihařské zpracování apod.). Celý komplet je uložen do dřevěné etue s bohatě zdobenými panty. Faksimile vyšlo v nákladu 199 ks

Zpět...

2009 - 2013 © TEMPUS LIBRI, NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, graphics by Dorland, webdesign by Fenomen