Článek 1273

Pergamenová listina Polepšení znaku Starého Města pražského císařem Fridrichem III.

Císař Fridrich III. polepšuje Starému Městu pražskému znak a v táboru u Neusu am Rhein vydává 9. června 1475 stvrzující německy psanou listinu.

...Listina popisuje, za co je polepšení uděleno a v jakém rozsahu:
„My Fridrich, z Boží milosti římský císař (...). Vyznáváme a oznamujeme každému veřejně tímto listem všem těm, kteří ho uvidí nebo uslyší číst, (...) Když nyní naši počestní, moudří, nám a naší říši zvláště milí a věrní purkmistr, radní a všichni měšťané Starého Města pražského a jejich předkové tento níže popsaný znak a klenot, jmenovitě: červený štít, středem přes něj nad hradební zdí procházející stříbrné cimbuří, v něm stojící tři stříbrné věže a pod cimbuřím otevřená stříbrná brána, ozdobená baldachýnem a stříbrnou padací mříží, jako znamenitý městský znak Starého Města pražského dosud používali a vedli, nechali nás řečený purkmistr, radní a všichni měšťané téhož města Prahy svým předneseným důležitým poselstvím pokorně žádat a prosit, abychom my jako římský císař jim a všem jejich potomkům a dědicům, purkmistrům, radním a všem měšťanům Starého Města pražského takovýto jejich městský znak z naší zvláštní císařské milosti a dobroty ozdobili, polepšili, obnovili a naším císařským novým nadáním a přízní opatřili milostivě uspořádali. Protože jsme uznali a sledovali takové věrné, ochotné a odvážné služby, které nám a říši často a bohatě, a zvláště nám se značným vynaložením jejich životů a statků, když jsme byli našimi v našem hradu ve Vídni ostřelováni a obléháni, radostně a věrně poskytovali a nadále v budoucích časech snad by poskytovat chtěli a měli. A proto s uvážlivou myslí, dobrou radou a spravedlivým vědomím témuž purkmistrovi, radním a všem měšťanům Starého Města pražského a všem jejich potomkům a dědicům na věčné časy tento jejich městský znak a klenot níže popsanými ozdobami a polepšeními, jmenovitě: červený štít, středem přes něj nad hradební zdí procházející stříbrné cimbuří, v něm stojící tři zlaté věže a pod cimbuřím otevřená zlatá brána se zlatou padací mříží, také zdobená baldachýnem a na štítě helm, zdobený zlatými, červenými a bílými přikrývadly, na něm zlatá císařská koruna mezi dvěma bílými dvouocasými lvy, kteří drží tuto císařskou korunu, jak jsou tento znak a klenot ve štítě a na helmu uprostřed tohoto nynějšího našeho císařského listu vymalovány a příslušnými barvami vybarveny, jako císařem římským milostivě vyzdobeny, polepšeny a nově a zvláštní naší císařskou milostí milostivě propůjčeny a dány, ozdoby, polepšení propůjčujeme, jim je dáváme tedy také nově a úplností moci římského císaře a spravedlivého vědomí mocí tohoto listu. (...) Dáno v našem císařském vojsku proti vévodovi Burgundskému v poli u Neussu na Rýnu v pátek přede dnem svatého Víta ve čtrnáctistém a pětasedmdesátém roce."

...

Pergamenová listina o velikosti 701 x 425 mm s plikou 110 mm obsahuje uprostřed znakovou miniaturu o rozměrech 123 x 133 mm, která zobrazuje polepšený nový znak. Miniatura je zdobena plátkovým i práškovým zlatem. Listina je stvrzena velkou císařskou mincovní (=oboustrannou) pečetí ze surového vosku o průměru 136 mm zavěšenou na zeleno-fialových hedvábných nitích. Zcela při spodu lícní strany pečetě je otisk císařova oválného sekretního prstenu o velikosti 11 x 15 mm.

Společnost Tempus Libri vydává listinu tohoto rukopisu v nákladu 99 výtisků pro celý svět.
Cena listiny činí 50.000,- Kč.

 

 

Zpět...

2009 - 2013 © TEMPUS LIBRI, NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, graphics by Dorland, webdesign by Fenomen